PROJECT OMSCHRIJVING

Voor het correctief onderhoud aan de panden van de Universiteit Utrecht(UU) heeft de UU een overeenkomst gesloten met IJbouw op het gebied van dagelijks bouwkundig onderhoud. Dit omhelst alle manco’s en storingen die zich voordoen in en rondom de panden die niet vallen onder de installatie- en de dakdelen. IJbouw heeft deze overeenkomst gegund gekregen op basis van de combinatie tussen prijs en Plan van Aanpak. Hierin speelt het aspect duurzaamheid een grote rol. Door middel van onder andere het papierloos verwerken van de werkbonnen, de inzet van tablets en het transport op locatie met elektrische werkbussen geven wij hier invulling aan.

In de panden van de UU wordt nauw samengewerkt met de andere contractpartijen, waaronder diverse installateurs en specialisten.

Op dagelijkse basis werken er 5 servicemonteurs van IJbouw in de panden van de UU voor het dagelijkse onderhoud.

Naast het correctief onderhoud is het controleren en herstellen van de branddeuren een groot onderdeel van het contract. Hiervoor is maatwerk software ontwikkelt om dit zo efficiënt mogelijk uit te voeren en op een overzichtelijke wijze te kunnen rapporteren.

Het dagelijks onderhouden van de panden vraagt een hoop kennis, oplossingsgerichtheid en aanpassingsvermogen van onze monteurs. De onderwijspanden zijn gericht op alle onderwijsrichtingen waarin de UU dit verzorgt, waaronder diergeneeskunde(incl. de verzorgingstallen), laboratoria voor scheikunde en de biomedische industrie en aardwetenschappen. Daarnaast zijn diverse panden onder architectuur gebouwd en veel panden in de binnenstad monumentaal.

PROJECT DETAILS

Categorieën:Bouw, onderhoud
Opdrachtgever:Universiteit Utrecht
Locatie:Binnenstad van Utrecht en Science park
Periode:2016- 2021 (verlening tot 2028 max)
Bandbreedte omzet: 500 duizend- 1 miljoen euro
uu academie gebouw

HOOGTEPUNTEN

      • Dagelijksbouwkundig onderhoud verrichten voor de UU
    • Naast correctief onderhoud is het controleren en herstellen van de branddeuren een groot onderdeel van het contract