PROJECT OMSCHRIJVING

Er is in Amsterdam gebouwd aan een nieuwe entree voor de stad: het project Rode Loper. De openbare ruimte boven het tracé van de Noord/Zuidlijn is daarbij opnieuw ingericht. Een van de percelen van dit project is de herinrichting Rokin en Munt.

Als onderdeel van het project heeft IJbouw alle civieltechnische werkzaamheden voor hoofdaannemer Van Gelder verzorgd. Het werk bestond uit het plaatsen van funderingspalen voor trammasten, het renoveren van de kade “Natte Rokin”, plaatsen van natuurstenen elementen, realiseren van 2 geprefabriceerde betonnen kelders. Voor het werk zijn trillingvrije funderingstechnieken toegepast om schade aan belendingen te voorkomen. In situ betonwerk is gerealiseerd voor: tramspoor funderingen en betonverharding. IJbouw was ook verantwoordelijk voor de detail engineering van de betonnen kelders.

Bij binnenstedelijk bouwen is de omgeving een belangrijk facet om rekening mee te houden. Door uitgebreide verkeers- en werkplannen worden de omgevingsaspecten beheerst en verloopt het werk vloeiend.

PROJECT DETAILS

Categorieën:Overheid, Civiel
Opdrachtgever:Van Gelder Aannemingsmaatschappij bv
Locatie:Rokin,  Amsterdam
Periode:2016-2017
Bandbreedte omzet:1-2 miljoen euro
Amsterdam 28 maart 2017,
Update Rode Loper.
de mijlpaal: kuip van de fontein op het Rokin plaatsenFoto: Ge Dubbelman/Hollandse Hoogte

HOOGTEPUNTEN

    • Civieltechnische werkzaamheden verricht
    • Trillingvrije funderingstechnieken toegepast
    • Verantwoordelijk voor de detail engineering van de betonnen kelders