PROJECT OMSCHRIJVING

In opdracht van de Hogeschool van Amsterdam is de verbouwing van de locatie Fraijlemaborg gestart in 2017 met het implementeren van de Huisvestingsvisie 2017-2027. Onderdeel van dit plan was het huisvesten van de faculteit Business en Economie op locatie Fraijlemaborg in Amsterdam Zuid-Oost. Als gevolg van de implementatie zouden meer studenten gebruik gaan maken van het schoolgebouw, waardoor onder andere naar het gebruik van het oppervlak, de veiligheid en de leer-/ werkplekken gekeken moest worden.

Het schoolgebouw heeft een totale oppervlakte van ca. 14.000m2 dat is verdeeld over de begane grond en 4 verdiepingen. Alle bouwlagen zijn tijdens de verbouw gefaseerd verbouwd. De eerste fase omvatte de 3e+4e en is uitgevoerd in de zomervakantie 2019. Tijdens de jaarwisseling 2019-2020 is de 2e verdieping verbouwd en de Begane grond en 1e verdieping zijn in de zomervakantie van 2020 aangepakt. Het opdelen van het werk was nodig om de werkzaamheden in onderwijsluwe periodes uit te kunnen voeren. Echter kon pas na examens e.d. worden gestart en moest het werk gereed zijn voordat de school na de vakantie weer geopend werd.

Om grip te behouden op de uitgebreide werkzaamheden is slim omgegaan met het opdelen van het werk/ fase in deelgebieden. Per deelgebied is een planning gemaakt en deze werd nauwgezet bewaakt. Ook de leveringen van de materialen waren “just in time” afgestemd op de planningen van de deelgebieden. Dit was nodig vanwege de beperkte mogelijkheden voor opslag in het schoolgebouw.

Per fase is een scala van werkzaamheden uitgevoerd. Er zijn onder andere nieuwe werkplekken gemaakt, gebieden opnieuw ingedeeld, Mixed zones (informele onderwijs-, werk- en ontmoetingsplekken voor docenten en studenten) geïntroduceerd, vloeren- en plafonds vervangen en is een geheel nieuw entreegebied met receptiebalie gerealiseerd.  Ook was het in verband met de hogere bezetting van het gebouw noodzakelijk om de roltrappen te verwijderen en hiervoor in de plaats vaste trappen te plaatsen.

Uiteindelijk is het door de fijne en intensieve samenwerking met directievoerder Sineth en bouwpartner/ installateur Veolia iedere fase gelukt om het werk tijdig en gecontroleerd af te ronden, ondanks het werken in vakantieperiodes. Tevens willen wij de opdrachtgever bedanken voor deze opdracht en de huidige samenwerking.

PROJECT DETAILS

Categorieën:Onderhoud, Onderwijs
Opdrachtgever:Hogeschool van Amsterdam
Locatie:Fraijlemaborg 133, Amsterdam
Periode:Fase 1: bouwvak 2019

Fase 2: kerstvakantie 2019

Fase 3: bouwvak 2020

Bandbreedte omzet:3-6 miljoen euro
DSC00006

HOOGTEPUNTEN

    • Leveringen JIT om deelgebieden te bedienen
    • 14.000m2 verdeeld over 5 verdiepingen gefaseerd verbouwd