PROJECT OMSCHRIJVING

Naar aanleiding van blijvende lekkages aan de redlertunnels onder de opslagsilo’s is IJbouw door IGMA benaderd om onderzoek uit te voeren naar de verplaatsing van de graansilo’s. IJbouw heeft Pieters bouwtechniek uit Haarlem en Volker Staal en Funderingen uit Rotterdam bij het project betrokken om in bouwteam de probleemanalyse op te stellen en mogelijke oplossingen uit te werken.

Uit de probleem analyse kwam naar voren dat de silo’s sinds de bouw van de meest kritische silo’s over een periode van 10 jaar ca. 80 mm en sinds de bouw in de jaren 60 van de vorige eeuw ca. 240 mm richting de haven waren verschoven. De kade liet lokaal een sterke vervorming zien.

De verplaatsing van de silo’s was voor silo 10 en 11 in een kritische fase gekomen. De stabiliteit van de silo’s was in gevaar. Om verder verplaatsing van de silo’s en kade een halt toe te roepen is gekozen om de kade te verstevigen. De bestaande damwand planken zijn in goede staat. Het vervangen van de gehele kadeconstructie was kapitaal vernietiging. Als versteviging is daarom gekozen om een constructie voor de bestaande damwand aan te brengen. De versteviging bestond uit stalen buispalen met een in de grond verankerde betonsloof.

De buispalen werden voor de bestaande damwand aangebracht. De ruimte tussen buispalen en damwand werd vol gegrout.

Na aanbrengen van de buispalen zijn de ankers tussen de palen van de silo’s geboord. Buispalen en damwand zijn middels een zware betonsloof met elkaar verbonden. Na verharding van de betonsloof zijn de ankers afgespannen. De silo’s zijn middels betonstempels op de betonsloof afgestempeld.

Het werk, van het vaststellen van het probleem tot en met de uitvoer van de oplossing, is in een tijdsbestek van minder dan een jaar gerealiseerd. Dit is voor een complex project als dit een uitzonderlijke prestatie die enkel kon plaatsvinden door een nauwe samenwerking tussen de betrokken partijen.

PROJECT DETAILS

Categorieën:Industrie
Opdrachtgever:IGMA
Locatie:Vlothaven, Amsterdam
Periode:2009-2010
Bandbreedte omzet:1-3 miljoen euro
igma foto 2

HOOGTEPUNTEN

    • Het hele project is binnen een jaar gerealiseerd
    • Kade is verstevigd doordat de stabiliteit van de silo’s in gevaar was