PROJECT OMSCHRIJVING

Op de tankterminal van Eurotank Amsterdam heeft IJbouw een pomp- en koppelplateau van circa 1000m2 gerealiseerd. De gerealiseerde constructie dient als calamiteitenvoorziening en is derhalve vloeistofdicht ontworpen conform CUR 65.

In het voortraject van het project is IJbouw betrokken geweest als adviseur voor het beschouwen van renovatie van de bestaande betonconstructie. Uiteindelijk is gekozen voor nieuwbouw van de constructie, welke door IJbouw in een D&C contract ontworpen en uitgevoerd is.

De kelder bestaat uit twee vloeren op verschillende niveaus, welke deels aangelegd zijn onder een tijdelijke hulpconstructie en er slechts minimale verstoring van het productieproces van de terminal hebben plaats gevonden.

PROJECT DETAILS

Categorieën:Infrastructuur
Opdrachtgever:Eurotank Amsterdam BV
Locatie:Amsterdam
Periode:2012
Bandbreedte omzet:400- 600 duizend euro
pompkamer m foto 6 png

HOOGTEPUNTEN

    • IJbouw heeft een pomp- en koppelplateau van circa 1000m2 gerealiseerd
      • Adviseur geweest voor het beschouwen van renovatie van de bestaande betonconstructie