Technisch beheer Habion

Sinds 1 januari jongstleden besteedt ouderenhuisvester Habion het onderhoud uit aan vier geselecteerde onderhoudsbedrijven. Dat betekent dat bewoners rechtstreeks contact opnemen met deze aannemers voor reparatieverzoeken en bij storingen. De eerste ervaringen zijn zeer positief.
Voor de provincie Noord -Holland en de regio Almere-Utrecht verzorgt IJbouw het totale technisch beheer en onderhoud voor Habion.
Dit is uniek, aangezien wij niet alleen de werkzaamheden verrichten van de 24-uurs meldingen, wij verzorgen ook het mutatieonderhoud, planmatige onderhoud en contractonderhoud.

Terug naar overzicht