“We hebben onze werkwijze structureel aangepast”

In gesprek met Martin Eman, directeur IJbouw BV en bestuursvoorzitter van Koninklijke Bouwend Nederland – afdeling Amsterdam over de gevolgen van de Coronacrisis.

Lock down… en nu?

In het begin hebben we er echt wel even last van gehad, niemand wist wat ons overkwam en hoe we ermee om moesten gaan. Bij een aantal scholen hebben we van de één op de andere dag 50% in servicemedewerkers moeten afschalen, omdat er gewoon onvoldoende werk was. Bij een aantal van onze andere opdrachtgevers konden we niet terecht omdat de panden dicht gingen.

Ik ben eerst gaan vragen wat er aan de hand was en waarom de panden niet open konden voor grootschalig onderhoud. Het bleek dat in de snelheid implementatie overheidsmaatregelen iedereen naar huis was gestuurd, inclusief de toegangscontrole.

Doordat ik via Bouwend Nederland boven in de hiërarchie van het bedrijf binnenkwam heb ik kunnen begrijpen wat er onder in het bedrijf gebeurde. Wat ik hier geleerd heb, heb ik dan ook direct kunnen implementeren bij mijn andere opdrachtgevers. Bedankt Harry Wisse van Bouwend Nederland die contact met de Rijks Gebouwen Dienst heeft gelegd!

Wat heb je afgelopen jaar anders gedaan?

Het heeft bedrijfsmatig ideeën gegeven in flexibiliteit. Mensen zijn flexibel in hoe ze omgaan met de hele situatie, werk gerelateerd, maar ook met de thuissituatie. Het afgelopen jaar hebben we de werkregeling gehanteerd van 50% op locatie en 50% thuis, maar hier ben ik op de lange termijn geen voorstander van. Post-Corona mogen de mensen afhankelijk van hun functie ongeveer 20% thuis blijven werken.

Op de werklocaties zijn wij deels in shiften gaan werken, starten om 6:00 uur, dan tot 13:00 uur met ruwbouw en aansluitend de afbouw tot uiterlijk 19:00 uur. Daarnaast hebben we meer gelegenheid gegeven om te werken op zaterdagen en, indien gewenst, beperkt op de zondagen.

Ook zijn we creatief geworden in het faciliteren van flexibele werkplekken. We hebben laptops en printers verstrekt en waar nodig en mogelijk een klein opklapbaar bureau beschikbaar gesteld. Maar net als dat we ooit zijn begonnen met het meegeven van een IPad aan onze timmerlieden (“wat moet ik met zo’n ding, want ik loop de hele dag met een hamer in mijn handen?”), moeten we nu weer leren van elkaar om het proces na Covid beter onder controle te krijgen.

Het afgelopen jaar hebben we tenslotte onze locaties beter ingericht. Meer ruimte gecreëerd in te kleine keten zodat mensen niet meer dicht op elkaar zitten. De schoonmaker kwam voorheen elke 3 dagen en kwam tijdens de Covid dagelijks om de pandemie onder controle te krijgen. Het is een leerschool geweest, maar we gaan onze werkwijze structureel aanpassen.

Heb je gebruikgemaakt van steunmaatregelen vanuit de overheid?

We hebben in eerste instantie wel steun aangevraagd, maar vrij snel is alles weer terugbetaald. Steunmaatregelen zijn per saldo dus niet nodig geweest, maar we zien wel dat we door inefficiëntie geld verloren zijn. Denk aan kosten van onze CAO mensen, de vaste huur en het UTA-personeel. Inefficiënte uren mogen mensen boeken op een code en we bijgehouden wat dat ons kost. Door hier transparant over te zijn in onze bedrijfspresentaties hebben de mensen hun werk aangepast. Het thuiswerken heeft daarmee een vlucht gekregen en deels ook in een gehele efficiëntie. Het verlies in de eerste periode aan onbruikbare uren, is gedaald met 75%. Ik denk dat we die laatste 25% op kantoor en locaties ook kwijt zouden zijn.  

Zijn er veranderingen geweest in het aanbod van werk tijdens de crisis?

Bij een aantal klanten heb ik de wereld zien veranderen. In het bedrijfsleven worden kantoren heringedeeld en zullen thuiswerkplekken blijven bestaan. De nieuwe kantooromgeving heeft minder werkplekken, maar meer flex- en ontmoetingsplekken. De kantoren met ouderwetse kantoortuinen zullen minder gaan terugkomen. Het wordt allemaal compacter en vriendelijker, met meer ruimte voor vrijheid.

Als ik kijk naar onze scholen dan is daar ook een veranderingsproces gaande. In het begin was het vooral achterstallig onderhoud, maar de komende zomerperiode gaan we het druk krijgen met ‘het nieuwe leren’ wat het komende studiejaar actief moet zijn. Ook hier zie je de transformatie van grote collegezalen naar kleine overlegruimtes en meer plekken voor zelfstudie. Je moet mensen kunnen boeien en binden en dat zie je ook terug in onder andere nieuwe studierichtingen.

Het is fijn dat onze klanten ons meenemen in hun plannen en de haalbaarheid ervan. Ze zijn al heel snel gaan nadenken over de veranderingen in de wereld en het is de vraag of klassieke vormen nog wel terug zullen komen. Door het omzetten van al deze nieuwe concepten hebben wij de komende jaren in ieder geval genoeg te doen.

Heb je tips voor collega-ondernemers om hun bedrijfsvoering op gang te houden?

Bedrijven die in de MKB-sfeer zitten hebben het lastig als ze afhankelijk zijn van grote aannemers. Bij het grootbedrijf is namelijk een enorme slag in het nieuwe werken gaande en dat zal de komende 2 jaar naar verwachting niet veranderen. Het grootbedrijf zal op een ander vlak haar omzet proberen te realiseren. De grootbedrijven hebben op zich genoeg werkaanbod, maar krijgt door deze verschuiving concurrentie van de Mkb’er.

Mijn advies aan bedrijven die het veel gewend zijn om in een vechtmarkt te opereren zou zijn om vooral mee te denken met een opdrachtgever in het proces. Daar hou je later een mooie klantenkring aan over. Dat geldt eigenlijk ook voor bedrijven die gewend zijn vanuit de aanbestedingssfeer te werken. Momenteel loopt het aantal aanbestedingen terug, maar er is nog voldoende aanbod aan werk en er gaat nog voldoende werk komen. Dit wordt alleen op een andere manier verdeeld en naast leveren van kwaliteit is de klant- en servicegerichtheid daarbij enorm bepalend.

Is dit probleem door corona ontstaan?

Ik denk niet dat het alleen door corona is ontstaan, maar het heeft het proces wel versneld. Er zijn nog steeds problemen bij de overheid in de hoeveelheid vergunningsverstrekkingen. Of dat komt door corona, stikstof of door pfas maakt eigenlijk niet uit, het is gewoon onvoldoende onder controle. Ambtenaren kunnen momenteel onvoldoende met elkaar afstemmen en er zijn simpelweg te weinig mensen die de aanvragen binnen een bepaalde tijd af kunnen handelen. Ik ben er daarom ook echt van overtuigd dat je niet verder komt met alléén thuiswerken. Je moet elkaar blijven zien om dingen met elkaar af te stemmen, met elkaar te delen en elkaar in de ogen te kunnen kijken.

Terug naar overzicht