PROJECT OMSCHRIJVING

Habion is een stichting die huisvesting biedt aan ouderen. Verspreid over heel Nederland bezit Habion meer dan 14.000 wooneenheden voor ouderen. De wooneenheden zijn verdeeld over verzorgingshuizen en zelfstandige woningen.

Het onderhoud en beheer van deze  wooneenheden heeft Habion ondergebracht bij vier co-partners. IJbouw is een van de co-partners en verzorgt het (totaal)onderhoud en beheer in de regio noordwest Nederland.

Het onderhoud en beheer laat zich vertalen in verschillende facetten.

1- Dagelijkse storingen worden door gebruikers direct bij IJbouw (voornamelijk telefonisch) gemeld. Het team Dagelijks Onderhoud neemt deze meldingen aan en zet deze vervolgens uit bij de geschikte partij of monteur ter reparatie.

Spoedmeldingen worden direct opgevolgd, minder urgente meldingen worden in een dagplanning gezet en worden in overleg met melder ingepland.

2- Periodiek wordt onderhoud ingepland met als doel een minimalisering van storingen. Dit periodiek onderhoud wordt gedaan voor onder andere CV-ketel, hydrofoor,  BMI, dakveiligheid, blusmiddelen, liften, etc.

IJbouw verzorgt dat essentiële onderdelen tijdig worden onderhouden, dat het onderhoud door de juiste, deskundige partijen wordt uitgevoerd en rapportages worden opgemaakt en (wettelijke) keuringen plaatsvinden.

3- Planmatig adviseert IJbouw Habion in tijd en budget. Hiertoe doet IJbouw conditieopnames en brengt de status van de verschillende complexen in kaart. Dit resulteert in een MJOB die leidraad is voor uitvoering van onderhoudswerken, welke noodzakelijk zijn voor het op niveau houden van het vastgoedbestand.

Bij alle onderhoudsfacetten is klanttevredenheid hoofdzaak voor IJbouw.

PROJECT DETAILS

Categorieën:Bouw
Opdrachtgever:Habion
Locatie:Regio Noordwest Nederland
Periode:2019-heden
Bandbreedte omzet:1,5 – 2 miljoen euro jaarlijks
habion foto 2

HOOGTEPUNTEN

    • IJbouw zorgt ervoor dat de dagelijkse storingen en spoedmeldingen worden opgepakt
    • IJbouw adviseert Habion planmatig in budget en tijd. Verder voert IJbouw conditieopnames uit en brengt de status van de verschillende complexen in kaart.