Dit project behelst de omvangrijke renovatie en onder keldering van een unieke stadsvilla aan het Amsterdamse Vondelpark. Het object blijft als woonhuis fungeren en voldoet na de verbouwing volledig aan de hedendaagse eisen.

Binnen dit project heeft IJbouw op ingenieuze wijze een kelder onder het bestaande pand gerealiseerd, de volledige gevel gerenoveerd, het totale dak vervangen en een nieuwe interne stalen draagconstructie i.c.m. betonvloeren opgebouwd.

Dit werk is gestart met hardcore civieltechnisch werk met het maken van een betonkelder binnen een damwandkuip waarboven het bestaande pand op een stalen stut/stempelconstructie zweefde.

Nadat de villa op de nieuwe kelderfundatie was teruggezet, zijn in fases de bestaande vloeren van onderaf verwijderd en is gelijktijdig de nieuwe hoofdconstructie met vloeren opgebouwd. Op deze wijze is de stabiliteitsconstructie van het pand tijdens uitvoering gewaarborgd geweest.

Aansluitend zijn rondom alle gevels en voegwerk hersteld met een nieuwe dakconstructie middels vakkundig timmerwerk opgetrokken. En de brede dakgoten en de schuine dakvlakken voorzien van traditioneel leiwerk en zink.

HOOGTEPUNTEN

    • Renovatie unieke stadsvilla
    • Traditioneel leiwerk en zink
    • Kelder gerealiseerd onder het bestaande pand

Het voormalig Best Western Amsterdam hotel is in 2017/2018 door IJbouw verbouwd, gerenoveerd én uitgebreid. De grootschalige bouwkundige ingrepen bestonden onder meer uit het realiseren van twee extra verdiepingen bovenop het gebouw, een nieuwbouw van 5 lagen, het realiseren van nieuwe liftschachten en trappenhuizen, het vervangen van de gehele gevel en het compleet vernieuwen van de algemene ruimtes. Met de renovatie van de 206 kamers en nieuwbouw van 104 kamers is een totale capaciteit van 310 kamers gerealiseerd.

Binnen het project was IJbouw verantwoordelijk voor alle bouwkundige werkzaamheden bestaande uit: detail-engineering, ruwbouw, betonwerk, inpandige staalconstructies en afbouw. Het installatiewerk werd door bouwpartner Spiering verzorgd. IJbouw heeft bovendien de coördinatie van tussen de partijen verzorgd.

Om een dusdanig groot renovatieproject in goede banen te kunnen leiden was er een uitgebreid en ervaren team benodigd zodat het bouwproces beheerst kon verlopen. Ook moest er voldoende capaciteit aanwezig zijn om onvoorziene omstandigheden op de juiste wijze en binnen de projectplanning op te kunnen lossen. Een bijkomende uitdaging was dat het hotel gedurende de bouwperiode in gebruik bleef. Hotelgasten en bouwers verbleven in hetzelfde gebied maar met onze ‘IJbouw-betrokkenheid’ en ervaring wisten we dit veilig  te coördineren en werd hinder en hinderbeleving bij de gasten en het hotelpersoneel  tot een minimum beperkt.

 

HOOGTEPUNTEN

  • Twee extra verdiepingen gerealiseerd
  • Renovatie van 206 kamers en nieuwbouw van 104 kamers
  • Hotel bleef gedurende de bouwperiode in gebruik