Hotel Best Western Amsterdam

Expertise Raspberry Groep
Project Onderhoud

Het voormalig Best Western Amsterdam hotel is in 2017/2018 door IJbouw verbouwd, gerenoveerd én uitgebreid. De grootschalige bouwkundige ingrepen bestonden onder meer uit het realiseren van twee extra verdiepingen bovenop het gebouw, een nieuwbouw van 5 lagen, het realiseren van nieuwe liftschachten en trappenhuizen, het vervangen van de gehele gevel en het compleet vernieuwen van de algemene ruimtes. Met de renovatie van de 206 kamers en nieuwbouw van 104 kamers is een totale capaciteit van 310 kamers gerealiseerd.

Binnen het project was IJbouw verantwoordelijk voor alle bouwkundige werkzaamheden bestaande uit: detail-engineering, ruwbouw, betonwerk, inpandige staalconstructies en afbouw. Het installatiewerk werd door bouwpartner Spiering verzorgd. IJbouw heeft bovendien de coördinatie van tussen de partijen verzorgd.

Om een dusdanig groot renovatieproject in goede banen te kunnen leiden was er een uitgebreid en ervaren team benodigd zodat het bouwproces beheerst kon verlopen. Ook moest er voldoende capaciteit aanwezig zijn om onvoorziene omstandigheden op de juiste wijze en binnen de projectplanning op te kunnen lossen. Een bijkomende uitdaging was dat het hotel gedurende de bouwperiode in gebruik bleef. Hotelgasten en bouwers verbleven in hetzelfde gebied maar met onze ‘IJbouw-betrokkenheid’ en ervaring wisten we dit veilig  te coördineren en werd hinder en hinderbeleving bij de gasten en het hotelpersoneel  tot een minimum beperkt.

 

HOOGTEPUNTEN

  • Twee extra verdiepingen gerealiseerd
  • Renovatie van 206 kamers en nieuwbouw van 104 kamers
  • Hotel bleef gedurende de bouwperiode in gebruik